Ακτινολογικό Τμήμα > Ψηφιακές Ακτινογραφίες

Ψηφιακές Ακτινογραφίες

Το βασικό πλεονέκτημα της ψηφιακής ακτινογραφίας είναι η δυνατότητα που παρέχει στον ιατρό να επεξεργαστεί την εικόνα για να θέσει διαγνώσεις που ίσως ή να διέφευγαν στην αναλογική ή να χρειαζόταν και άλλη ακτινογραφία για να δει το πρόβλημα. Ετσι με μεγέθυνση, εντόπιση σημείου, αλλαγή στην φωτεινότητα κλπ, η διαγνωστική ακρίβεια είναι πολύ μεγαλύτερη. H ψηφιακή ακτινογραφία έχει λιγότερη ακτινοβολία από την αναλογική και δεν χρειάζονται επαναλήψεις. Δυνατότητα επανεκτύπωσης των ακτινογραφιών από το CD, πολλαπλά αντίγραφα.

Στο ιατρείο έχουμε αποθηκευμένες τις ακτινογραφίες σας στον υπολογιστή για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Προετοιμασία ασθενή

Για απλές ακτινογραφίες δεν απαιτείται.
Για ειδικές εξετάσεις όπως Διάβαση εντέρου, Ανωτέρου Πεπτικού  κλπ πρέπει να πάρετε αναλυτικά οδηγίες κατά το κλείσιμο του απαραίτητου ραντεβού.

Στο ιατρείο μας εκτελείται η εξέταση με διπλή αντίθεση (double contrast).
Περισσότερα...
Εκτελείται με κατάποση βαρίου και με ειδικό σκεύασμα για να παραχθεί CO2 στον στόμαχο και να γίνει η εξέταση με διπλή αντίθεση (double contrast).
Περισσότερα...
Στο ιατρείο μας εκτελούνται και ακτινοσκοπικές εξετάσεις του πεπτικού συστήματος,
Περισσότερα...
θώρακος γόνατο με αρθροπλαστική ισχίο με αρθροπλαστική

Περισσότερες πληροφορίες

Εγκυμοσύνη και ακτινοπροστασία
Ιατρικές Υπηρεσίες

Το Ιατρείο

Πριν την εξέταση

ΕνημέρωσηΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΔούσμανη 20a & Μεταξά, Γλυφάδα, Τηλ.: 210 894 3845, e-mail: info@iatrikiapeikonisi.gr

Designed by IBC